İNKÂR


Reddetme. Tanımama. Kabul etmeme. Tasdik etmeme.