"Sükût etmek, bazen muhatabın insafa gelip matlup işe muvafakatine sebep olur." cümlesini açıklar mısınız?


"Sükût etmek, bazen muhatabın insafa gelip matlup işe muvafakatine sebep olur."(1)

Bazen susmak konuşmaktan daha etkili olur. Konuşmak muhatabın inat veya başka duygularını körüklüyor ise, susmak yoluna gitmek gerekir; belki muhatap insafa ve vicdana gelir, susmaktaki gayeyi anlar.

Kur’an muhatabını ihya etmek ve hedefe götürmek için, belagatın her yönünü denemiştir. Öyle ki susmak bazen bir cilt kitap kadar tesir eder. Evet, konuşmanın kâr etmediği zamanlarda, susmak hikmettir ve doğru bir hareket tarzıdır. Böylece muhatab bu yolla bazen insafa gelip yapmak ve icra etmek istediğimiz şeyi yaptırma şansımız olur. 

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 6. Aeyetin Tefsiri.