Şakk-ı Kamer'in Resul-i Kibriya'nın risaletinin mucizesi, Miraç'ın dahi, bir mu’cize-i ubudiyet olduğu belirtiliyor. Miraç nasıl Peygamber Efendimizin ubudiyetinin mu’cizesi oluyor?


Mu’cize göstermekte esas maksat,  Habib-i Kibriya Efendimizin (asm.) risaletini tasdik ettirmek yahut münkirleri ilzam ederek inatlarını kırmaktır. 

Mi’raç en büyük bir mu’cize olmakla birlikte burada münkirleri tasdike sevk gayesi fazla görülmüyor. Nitekim  bu mu’cize bazılarınca hemen inkâr edilmiş. Burada esas hikmet, Allah Resulünün (asm.) Cenab-ı Hak katındaki makbuliyetinin bütün ruhlara ve meleklere gösterilmesidir.

Miraç Risalesinde, Miraç mu’cizesi hakkında  “velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) kerâmet-i kübrâsı, hem mertebe-i ulyâsı”  tabiri kullanılır.

Bilindiği gibi, Peygamber Efendimizin (asm.)  bir “risalet”,bir de “abdiyet-kulluk” ciheti vardır. Kulluk cihetinde bütün insanlarla müşterektir. Ubudiyet cihetiyle bütün evliyanın seyyididir, mürşididir, üstadıdır. Onun ubudiyetteki ihlâsı, hassasiyeti, mükemmeliyeti o derece ileridir ki, evliyanın ubudiyetleri onlarda keramet meyvesi verdiği  gibi, O’nun ubudiyeti de miraç mu’cizesini netice vermiştir.