Meşverete katılacak olan insanlar nasıl seçilmektedir, meşveret heyetinden çıkarılmak istenen biri ne yapmalı?


Öncelikli olarak, tek hizmet edilecek yer meşveret heyeti değildir. Onun dışında onlarca hizmet alanları ve sahaları vardır, oralarda hizmet edilebilir. Meşveret heyetinde bulunmayı alemimizde bir tabu haline getirmemeliyiz. Şayet bunu tabu haline getirirsek, bir şekilde o heyetten ayrılmak zorunda kaldığımız zaman, ruhen biter ve söneriz; bu da hizmetten kopmalara kadar gidebilir Allah korusun.

Cemaat içinde her ferdin kabiliyeti farklı ve muhteliftir. Bazıları, bazı alanlarda müthiş kabiliyetli iken, bazı alanlarda yetersiz ve kabiliyetsiz olabilir. Bir insanın her sahada mükemmel olması nadir görünecek bir şeydir. Öyle ise biz kendi kabiliyetimizi tespit edip o alanda hizmet edebiliriz, hem o zaman daha verimli oluruz, hizmete katkımız daha ziyade olur.

Meşveret insanı olmak ayrı bir kabiliyettir. Bazen çok kıymetli ve bir sahada otoriter olan ağabeyler, meşverette aynı uzmanlığı ve otoriteyi gösteremeyebilirler. Bu durum onu kıymetten düşürmez.

Diğer bir husus, tecrübe ve birikim eksikliği olan kardeşlerin meşverete alınması doğru değildir. Yani acemi ve  cemaati yeni tanımış birisini hemen meşverete almak, hem onun açısından, hem de cemaat açısından uygun düşmez. Zira meşverette bazen kardeşler hissi davranır, bir birlerine sert çıkarlar, yeni birisi bu hali kaldıramaz ve hüsnü zannı kırılır ve cemaate karşı soğukluk başlayabilir.

Kalmayı veya kalmamayı bu ölçüler ışığında değerlendirmek gerekir. Bunun dışında bir durum varsa onları da değerlendirip kardeşler ile istişare etmek en güzel yoldur, kanaatindeyiz.