"Hat bilse idim, hatta itimad edip, mesail ruhta kararlayarak nakşedilmeyecekti. Eskiden hangi ilme başladım, hattım olmadığı için ruhuma yazardım. Fevkalâde bir meleke ihsan edildi." Özellikle son tarafını izah eder misiniz?


İnsan hesap makinesini çok kullanırsa, zihnin aritmetik melekeleri zayıflar. Ama ufak tefek hesaplamaları zihinde yaparsa, zihin sürekli çalıştığı için gelişir. Atalarımızın dedği gibi, "İşleyen demir pas tutmaz." hesabı ile insanın duyguları ne kadar çok hareket ve faaliyet içinde olursa o nispette terakki ve tekemmül eder.

Eski dönemlerde yazı ve kayıt cihazları gibi vasıtalar fazla inkişaf etmediği için, insanlar kayıt ve zabıt işlerini hafıza melekeleri ile yaparlarmış. Buda hafızanın fazla inkişafına sebebiyet veriyor.

Ahmed bin Hanbel gibi mübarek zatların, hafızasında bir milyondan fazla hadisi ravileri ile beraber ezberlemesi, buna güzel bir örnek teşkil eder. Aynı ayarda bir zatın  bu zamanda bu ezberi yapması çok zor ve nadirattandır; zira bu zamanda yazı ve kayıt cihazları geliştiği için, insanların hafızaları fazla çalışıp inkişaf edemiyor.

Üstad Hazretleri burada benzer bir durumu kendi aleminden bize bildiriyor. Eğer hattım yani yazı yazma kabiliyetim olsa idi hakikatleri ruhuma ve hafızama değil deftere ve kitaba yazacaktım, diyerek bu inceliğe işaret buyuruyor.

Üstad Hazretleri, ilmi çalışmalarını ve tahkikatlarını not defterine değil, direkt ruhuna ve hafızasına nakşetmiş. Bunun neticesinde de Risale-i Nurlar gibi mübarek ve parlak hakikatler ortaya çıkmıştır.

Özet olarak, fevkalade melekeden maksat, Üstad Hazretlerinin notlarını ve ilmi tahkikatlarını deftere değil de ruh ve hafızasına yazmasıdır.