"Ekser etbaı köylü ve nimbedevi ve amelelikle meşgul olan Şafii mezhebi,.." Şafii mezhebi şehirde uygulanabilir mi?


Şehirlerde yaşayan Şafii mezhebine tabi olan müminler, kendi mezheplerini devam ettirmek istiyorlarsa   devam ettirebilirler.

Ancak şehir hayatı icabı, bazı noktalardan zorlanıyorlarsa mesela, yolda giderken, kalabalık yerlerde, toplu ulaşım vasıtalarında, gayrihtiyari olarak yabancı kadınlara eller değiyorsa ve bundan dolayı sıkıntıya düşüyorlarsa, o zaman bazı kolaylıklar bulunan Hanefi mezhebine geçebilirler.

Madem İslamiyet kolaylık dinidir; dört hak mezhepten hangisi bize uygun geliyorsa onu uygularız. Ancak kişi, kendi keyfine göre sürekli olarak bir mezhepten diğer bir mezhebe geçmesi ciddiyet açısından doğru değildir.