İNTİSAP


Mensup olmak. Maiyetine girmek. Bağlanmak.