İRADE-İ MUTLAKA


Allah’ın iradesi mutlaktır ve küllîdir. Mutlak olması “bir başka iradenin onu kayıtlamasının düşünülemeyeceği” demektir. Küllî olması ise “sonsuz işleri birlikte irade edebilmesi” manasına gelir.

Bak: Küllî irade ve Cüz-i irade