"Medeniyetin istinadı, menbaı olan Avrupa'da, deccalâne bir vahşet doğurmasıdır.(...) Dehşetli gelecek iki cereyana karşı semâvî bir muavenetle dayanıp inşaallah galebe eder." Buradaki, “deccalane vahşet” ve “iki cereyan” ifadelerini izah eder misiniz?


Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde deccalizm olan komünizm ortaya çıkmış ve dünyanın yarısını tesirine alıp insanların ekserisini dinsizliğe sürüklemiştir. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir vahşet ve baskıyı insanlığın başına bela etmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'ndaki zarar, daha ziyade cana ve mala gelen bir zarardır. Ama onun ardından gelen komünizm cereyanı, hem dünyayı hem ahireti helak eden bir cereyandır. İki cereyandan birisi komünizmdir.

İkinci gelecek olan cereyan ise, dinsizlikten gelen ahlaki bozulmadır; bu bozulmaya bir cihetle insanları dünyanın adi ve gelip geçici zevklerine sürükleyen sekülarizm ve faşizm hareketi ve cereyanı diyebiliriz. İnsanlar, dünyanın suri tatlılığına ve cezbesine kapılıp ahireti ve Allah’ı unutacaklar, hatta Allah ve ahiret inancını insanların kalp ve vicdanlarına hapsedip dünyalarına karıştırmayacaklar. Dindar ve ahiret için çalışanları gerici ve yobaz olarak değerlendirecekler. Ama inşallah bu iki cereyan İslam ve Hristiyanlık aleminin dayanışması ile kısa bir süre sonra mağlup edilecek ve yeniden din ve maneviyat dünyada yükselen değer haline dönüşecek.