"Şimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle, güneş,.. Lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur." cümlesini açar mısınız, iki leke ne demektir?


"Hattâ hiçbir sebeb-i azil bulunmazsa, şimdilik küçük, fakat büyümeye yüz tutmuş yüzündeki iki leke büyümekle, güneş, yerin başına izn-i İlâhî ile sardığı ziyayı emr-i Rabbânî ile geriye alıp, güneşin başına sarıp, “Haydi, yerde işin kalmadı,” der. “Cehenneme git, sana ibadet edip senin gibi bir memur-u musahharı sadakatsizlikle tahkir edenleri yak” der, اِذَاالشَّمْسُكُوِّرَتْ fermanını lekeli siyah yüzüyle yüzünde okur." (1)

Güneşin üzerinde iki leke fennin de beyanı ile büyüyerek güneşin hararet ve ışığını söndürüyor. Nasıl ki kanser hücreleri yayıldığı bir organın hayatî fonksiyonlarını bitirerek ilerler ve onu çalışamaz hale getirirse, aynen bunun gibi bazı kimyevî hâdiselerle Allah güneşin ısıtma ve tenvir etme  icraatını yavaş yavaş kıyamete doğru bitirmeye hazırlıyor ve en sonunda da tamamen bitirecek. Bir nevi güneş o iki lekenin eli ile dürülüp toplanacak.

Bu hususta fennin tespitleri şu şekildedir:

"Güneş lekeleri ve güneş lekesi döngüsü"

"Uygun filitrelemeyle Güneş müşahede edildiğinde ilk dikkati çeken, etrafına göre daha soğuk olması nedeniyle daha koyu gözüken belirli sınırlara sahip güneş lekeleridir. Güneş lekeleri, güçlü manyetik kuvvetlerin ısı yayımı engellediği ve sıcak iç bölgeden yüzeye doğru enerji transferinin azaldığı yoğun manyetik etkinliğin olduğu bölgelerdir. Manyetik alan koronanın aşırı ısınmasına neden olur ve yoğun güneş püskürtüleri ile koronada kütle fırlatılmasına neden olan etkin bölgeler teşkil eder."

"Güneş'in üzerinde görünür lekelerinin sayısı sabit değildir, ama Güneş döngüsü denen 11 yıllık bir döngü içinde değişiklik gösterir. Döngünün tipik minimum döneminde çok az güneş lekesi görünür ve hatta bazen hiç görünmez. Gözükenler yüksek enlemlerde bulunur. Güneş döngüsü ilerledikçe Spörer kanununun açıkladığı gibi güneş lekelerinin sayısı artar ve ekvatora doğru yaklaşır. Güneş lekeleri genelde zıt manyetik kutuplara sahip çiftler olarak bulunur. Ana güneş lekesinin manyetik polaritesi her güneş döngüsünde değişir, dolayısıyla bir döngüde kuzey manyetik kutba sahip olan leke bir sonraki döngüde güney manyetik kutba sahip olur." (2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz, İkinci Şule.

(2) Vikipedi Özgür Ansiklopedi'nin internet sitesinden alınmıştır.