"Tul-i emel" kavramını açıklar mısınız, dünya sevgisiyle ilgisi kurulabilir mi?


Tul-i emel; insanın dünya hayatında ebedi yaşayacak gibi plan ve program içinde olup, çok uzun emeller beslemesine deniyor. Kelimenin bire bir manası ise; insanın emelini uzun tutması demektir. İnsanın emeli çok uzun, lakin ömür sermayesi çok kısadır. Demek bu uzun emel duygusunun tatmin olacağı alem, bu alem değildir.

Tul-i emel; hırs, açgözlülük, tama, bitmez tükenmez hırs ve arzu anlamlarına da geliyor. Bu duyguyu besleyen iki temel nokta var. Birisi; iman zayıflığı ve imanın taklidi olması, diğeri ise; yine buna bağlı olarak dünya sevgisidir. Peygamber Efendimiz (asv)'in;

"Bütün hataların başı dünya sevgisidir."

buyurması bundandır. Öyle ise bu duyguyu istikamete çevirmenin yolu; tahkiki imanı elde edip dünyanın fena ve fani yüzünü görüp, bu duyguyu ahirete tevcih etmektir.

Risale-i Nurların her bir eczası ve imana dair delilleri bu duygunun tadil edilmesinde ve istikamete çevrilmesinde önemli bir  köşe taşıdır. Nasıl tasavvuf ehli böyle duygulardan arınmak ve ahirete yönelmek için riyazet ve çile gibi ağır metotlar kullandılar ise, biz de bu zamanda Risale-i Nurların hakikatli iman dersleri ile inşallah bu duygulardan değil, yanlış tevcihlerinden arınıp temizlenebiliriz.