Peygamberimize hitap nasıl olmalıdır? Üstadımız bazı yerlerde "Muhammed-i Arabi" diyor; ayette ise, "Peygamberle, birbirinizle konuştuğunuz gibi konuşmayın." diyor, bilgi verir misiniz?


"Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir." (Hucurat, 49/2)

Hz. Peygamber (asm) Allah katında öyle yüce bir mevkidedir ki, ona yapılan bir saygısızlık, küfür sayılıp bütün iyi amelleri iptal ettirir. Zira ona gösterilen saygısızlık, kendisini vazifelendiren Allah’a râci olur. Hâlbuki başka birine yapılan saygısızlık hakkında böyle bir hüküm verilmemiştir.

"Peygamberin huzurunda seslerini ayarlayanlar var ya işte Allah, içindeki takvâyı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır. Onlara bir mağfiret ve büyük bir mükâfat vardır. Ama sana evinin dışından seslenenlerin ise ekserisi düşüncesiz, mâkul davranmayan kimselerdir."(Hucurat, 49/3 ve 4)

Risale-i Nurlardaki hitaplarda, âyete mugayir bir hususiyet yoktur. Muhammed-i Arabî (asm) ifadesinin sonundaki salâvat o hürmeti takdim ediyor. Risale-i Nurlarda geçen ifadeler ekseriyetle şu şekildedir:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, Ahmed-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere ayete zıt bir hitap şekli yoktur.