"Her biri birer mu’cize-i kudret olan, zemin dolusu bütün geçen baharlar misillü, yeni gelecek birer harika-i kudret ve birer hayattar zemin olan,.." ifadelerini devamıyla birlikte izah eder misiniz?


Kainattaki her bir mahluk, Allah’ın sonsuz kudretinin birer mucizesi, birer harika sanatıdır. Özellikle bahar mevsiminde sergilenen bu kudret mucizeleri, Cenab-ı Hakkı bize bin bir isim ve sıfatlarla tanıttırıyor. Her bir çiçek ve böcek, hem Allah’ın sonsuz sıfatlarını hem de varlığını ve birliğini kati bir şekilde ispat ediyor.

Yani, sorudaki bu paragrafta sanat ile sanatkar arasındaki kuvvetli ilişki ve sanatın sanatkarı gerekli kılışı gösteriliyor. Diğer bir mana olarak da geçmişteki baharlar ve gelecekte yaratılması muhtemel baharlar nazara birden alınırsa, o zaman Allah’ın hem sonsuz kudreti, hem de celal ve kemal gibi sıfatları daha haşmetli ve parlak bir şekilde tevhide işaret eder ve insan zihninde tezahür eder deniliyor.

Bir sanatta haşmet tam manası ile tezahür etmeyebilir; lakin bütün sanatları nazara alırsak, o zaman haşmet ve celal tam manası ile tezahür eder.

Allah, her bir sanatının üzerinde isim ve sıfatlarının nakışlarını izhar ve ilan ediyor. Biz bu nakışlara bakarak Allah’ın hem varlık ve birliğini, hem de isim ve sıfatlarını kolaylıkla görüp, imanımızı taklitten tahkikiye çevirebiliriz.