Nerde eski kahraman Nur talebeleri; neden çok okunmasına rağmen bazı konularda yeterli olunamıyor?


Bu benlik ve enaniyet hastalığı, sadece Nur Talebelerinin değil; bu asrın ve her insanın bir vebasıdır. Nur talebeleri bu asır ve bu asır insanlarından kendisini izole edemeyeceğine göre, elbette Nur Talebelerine de sirayet edebiliyor.

Birkaç Nur talebesinde görünen benlik hastalığını, umum Nur talebelerine teşmil etmek, sağlıklı bir bakış açısı olmadığı gibi, bir Nur talebesinin bazı anlarını, bütün anlarına teşmil etmek de aynı şekilde sağlıklı bir gözlem değildir. Zira insan sürekli nefis ve hevası ile mücadele halindedir, bu mücadele esnasında bazen galip, bazen mağlup olunabilir; biz mağlup bir anı alıp, genellemeye gidemeyiz.

Benlik ve enaniyet, Risale-i Nur mesleğinden değil, bu asrın yapısından gelen bir durumdur. Bu asırda inkarcı felsefe her insanın dem ve damarlarına direkt ya da dolaylı olarak bulaştığı için, benlik hissini menfi bir şekilde azdırmıştır. Risale-i Nurlar ise; bu hastalığın bir ilacı, bir tedavisidir.

Enaniyet ve benlik hastalığını teşvik eden unsurlar, Risale-i Nurları teşvik eden unsurlardan çok daha fazla ve kuvvetlidir. Risale-i Nurların mesleği tamir iken, karşı fikrin mesleği tahrip ve yıkmaktır. Halbuki tamir zor ve meşakkatli iken; tahrip kolay ve meşakkatsizdir. Bu sebeple Risale-i Nurların harika tesiri sönük gibi duruyor, şayet unsurlar ve kuvvet eşit olsa idi, o zaman Risale-i Nurların tesiri harika ve muazzam bir şekilde parlayacaktı. İnşallah ileride bu mana tam tezahür edecek.