Nurcu görünüp, Nurcular adına Atatürk'e hakaret eden kişiler hakkında ne dersiniz?


Risale-i Nur mesleğinde menfi bir şekilde şahıslara saldırmak veya  şahıslarla uğraşmak yoktur. Üstad'ın hayatında da  böyle bir hareket tarzı olmamıştır. Risale-i Nur Külliyatı'nın hiçbir yerinde şahıs ya da kurumlar hedef alınmamıştır.

Risale-i Nur mesleği şahıslarla değil, fikirlerle mücadeleyi esas almış külli bir iman hareketidir. Üstad, eserlerinde hep itidali tavsiye etmiş ve müspet hareket etmeyi talebelerine talim etmiştir. Bu sebeple Nur talebeleri içinde bugüne kadar hiçbir menfi hareket olmamıştır ve olmaz da. Şayet birileri Nur talebeliği namı ile menfi bir tavır sergiliyor ise, bilinsin ki onlar Nur talebeliğinin hakkını vermeyip, uygun olmayan davranış sergiliyorlardır.

Şayet birileri Risale-i Nur adına veya Üstad'ın ismini kullanarak sistemli bir şekilde menfi bir tavır sergiliyor ise, bunların arkasında gizli dinsiz komitelerinin parmağı olması veya farkında olmadan oyuna gelmeleri kuvvetle muhtemeldir. Özellikle derin yapılanmaların deşifre olduğu ve ülkenin birlik ve beraberliğinin bozulmaya çalışıldığı bu zaman diliminde, Müslümanların, özellikle de Nur talebelerinin itina ve itidalle hareket etmesi çok gerekli ve vacip bir vazifedir.

Üstad, kendi döneminde çok büyük zulüm ve sıkıntılara maruz kaldığı halde, hiçbir zaman asayişi bozacak ve milletin dirliğini ve birliğini dağıtacak menfi bir harekette bulunmamışken, birilerinin çıkıp Üstad ve Risale-i Nur adına menfi bir şekilde şahıslara sataşması, çok açık bir şekilde bu işin kumpas ve hile olduğunu gösterir. Nur talebeleri böyle kumpas ve hilelere karşı mutedil ve müspet hareketini muhafaza etmekle mükelleftir. Yoksa vebali ve günahı çok büyük olur.

Bizim vazifemiz, muhtaç gönüllere Kur’an ve  iman hakikatleri olan Risale-i Nurları ulaştırmak ve onları her kesimden insanlara itidalli bir şekilde tebliğ etmektir. Bunun dışında menfi ve siyasi cereyanlarla bizim işimiz olmaz.