"Hikmet ve maslahat ise, tercihe sebeptir; icaba, icada medar değildir. İllet ise, vücuduna medardır." cümlesini izah eder misiniz?


İbadetlerin var olma nedeni, faydası ya da menfaati değil, var olmasına sebep ve gerekçe olan illettir yani Allah’ın emretmesidir. Dolayısı ile ibadetin faydası ortadan kalkmış olsa bile, ibadetin kendisi ortadan kalkmaz, yükümlülüğü ve işlerliği aynen devam eder. Çünkü ilahi emir aynen devam etmektedir. İbadetin devamlılığı fayda ya da zarara bakmıyor.  

Mesela, yolculukta namazın kısaltılarak kılınmasının illeti, yani asıl nedeni yolculuk esnasında çekilen meşakkat ve sıkıntı değil, bizzat yolculuğun kendisidir. Namazın kısaltılarak kılınmasının hikmeti ise, yolculuktaki meşakkat ve sıkıntıdır.

Çok rahat ve lüks bir uçakla, yolculuktaki meşakkat ve sıkıntılar giderilmiş olsa bile kısaltmanın asıl nedeni olan yolculuk vaki olduğu için, namazların kısaltılması aynen uygulanmaya devam eder.

Hikmet ve fayda ibadete teşvik ve moral için bir sebep olabilir, ama asla ibadetin varlık nedeni değildir. İbadetin varlık nedeni ya bizzat Allah’ın emretmesidir ya da Allah’ın o ibadeti bir nedene bağlamasıdır. Bu iki asıl neden ortada durdukça, ibadet de var olmaya devam edecektir.

Mutezileye göre hikmet ve fayda yoksa ibadet de yoktur. Çok rahat ve lüks bir uçakla yolculuktaki meşakkat ve sıkıntılar giderildiği için namazın kısaltılması da kalkar, diye düşünüyorlar.