"Şeriat ve Sünnet-i Seniyyenin ahkâmları içinde cilveleri intişar eden Esmâ-i Hüsnânın herbir isminin feyz-i tecellîsine bir mazhar-ı câmi’ olmaya çalış." cümlesini izah eder misiniz?


Allah’ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz (asm)'in sünneti, insanlar için doğru ve hakkın bir ölçüsü ve bir modelidir. Yani Allah kendi isim ve sıfatlarının nasıl anlaşılmasını ve nasıl yaşanması gerektiğini şeriat ve sünnet-i seniye ile bize tarif ediyor ve bize model olarak onu öneriyor. Yani bir Müslüman şeriata ve sünnet-i seniyeye tam manası ile teslim olup ittiba ederse, bir cihetle Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının mana ve hükümlerini hayatına taşımış ve aktarmış oluyor. Şeriatın her bir hükmü ve sünnet-i seniyenin her bir prensibi içinde Allah’ın isim ve sıfatlarının işaretleri ve izleri vardır. İnsan bunlara ittiba ederek ve izlerini ve işaretlerini takip ederek o isim ve sıfatların manasını hem yaşar hem de tefekkür edebilir.

Bir de sünnet-i seniyye vahiy ile tespit edildiği için, Allah’ın isimlerinin manası ve hükmü ile uyum içinde olan tek muaşerettir, tek hayat modelidir. Bu yüzden sünnet-i seniyeye ittiba emredilmiştir. Bunun dışında bir model aramak veya acaba hangi hareket doğru ya da Allah’ın isimlerine uygun diye düşünmek yersizdir. Her bir sünnet, bir isme işaret eden levhalar gibidir. İnsan bu levhaları takip ederek o isimlerin manasına ulaşabilir demektir.