“Bu iki şıkkın bedihi olduğu, delil istemediği ve göz ile göründüğü” ifade ediliyor. Burada hangi şıklar kastedilmektedir?


Bu iki şıkkın hangileri olduğu kesin olarak belirtilmemekle birlikte, birinci ve ikinci yolların kastedildiğini düşünüyoruz. Birinci şıkta kabrin ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısı olduğu zikrediliyor. Bu bedihi olduğu gibi, ikinci şık da bunun gibi bedihidir, açıktır.

Kabir hayatı, mahşer, cennet ve cehennem hakkında çok sayıda ayet-i kerime olduğu gibi yine çok sayıda hadis-i şerif  mevcuttur. Allah Resulü,

“Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe, yahut cehennem çukurlarından bir çukurdur.”

buyurmuşlardır.

Ayet ve hadis ile sabit olan bu kabir hayatı, bir mümin için bedihidir, delil istemez. Kaldı ki Nurlarda da geçtiği gibi kabirleri keşf eden birçok evliya bu hayatı görmüşler, oradakilerle konuşmuşlar ve bizlere de haber vermişlerdir. Peygamber Efendimiz (asm.) de Miraç mucizesiyle cennet ve cehennemi bizzat müşahede etmişlerdir.

Esas olarak, kabre göçmenin her üç yolu da mümin için açık ve seçiktir, delil istemez. Ancak isyankârlar ve küfür ehli için bu hakikatler perdelidir, onlara tam inanmazlar veya inanmak istemezler. Bu ifadeler, şüphe içinde olan yahut isyanları sebebiyle o hayatın olmamasını temenni eden bu gibi kişiler için bir ikaz ve te’yid makamında kullanılmıştır. Yani, kabre kesinlikle girecek ve o hayatı tadacaksınız. Günahları galip bir isyankâr olarak göçmüşseniz o hapis hayatını yaşayacaksınız, ölümü ebediyen yok olma sanıyorsanız, yanıldığınızı görecek ve o alemde ebediyen azap çekeceksiniz, cennet yüzünü de yine ebediyen göremeyeceksiniz.