"İnsanda akıl ve fikir olduğu için, … geçmiş ve gelecek zamanlarla da fıtraten alâkadardır. O zamanlardan dahi hem elem, hem lezzet alabilir." İzah eder misiniz?


İnsanın yaratılışında akıl ve fikir olduğu için, mazi ve müstakbeli düşünebiliyor. Yani bu fikrî alâkadarlık onun fıtratında var.

İman nazarı ile bakılırsa, gelecek zaman, bir ikram ve nimetler şerididir. Bu düşünce ve inanç insanı hem rahatlatır hem de ona ulvî bir zevk verir.

Küfür ve gaflet nazarı ile bakıldığında ise, gelecek zaman karanlıklı ve musibetlerle dolu görünür.

Mü’min olan insan, musibetleri Allah’tan bilir ve sabretmek şartıyla büyük kazançalar getireceğine inanarak tevekkül eder. "Kadere iman eden kederden emin olur." cümlesi, bu inceliği ders veren güzel bir kaidedir.