"Şam ulemasının ısrarı üzerine Câmi-i Emevîde irad ettiği bir hutbedir." Hutbeden sonra namazı Üstadımız mı kıldırmış?


Bediüzzaman Hazretlerinin 35 yaşlarında iken 1911 yıllarında Şam Emeviye Camiinde on bin kişiye ve içerisinde en az yüz ehli ilim bulunan muazzam bir cemaate meşhur Şam Hutbesini -Hutbe-i Şamiye- okumuştur. .

Namazı kendisi mi kıldırmış yoksa başkası mı kıldırmış konusunda, Risale-i Nur eserlerinde ve şahitlerin yazılı ve kayıtlı ifadelerinde net bir açıklama bulunmadığından, kaynak göstererek buna cevap veremeyeceğiz. Evet, yüz küsur yıl öncesinde böyle bir hadisenin bir şekilde kayda geçmesi veya bu konuda bir belge bulunması çok zor.

Fakat Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimiz, yanında kalan ağabeylere Üstadımızın Emeviye camisinde irad ettiği meşhur hutbesinin ardından cemaate namaz kıldırdığını anlatmıştır. 

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden Zübeyir Gündüzalp Ağabey’in yanında kalmış olan Ahmed Emin Dernekli Ağabey'den aldığımız bilgiye göre; Üstâd Bediüzzaman Hazretleri, Şam Cami-i Emeviye'de cuma hutbesini okuduğu gibi cemaate imâmlık yaptırıyor ve namazı kıldırıyor.

Elde ettiğimiz bilgiler bu şekildedir. Aynı zamanda İslâm geleneğinde; hutbeyi okuyan kişinin ekseriyet ile namaz kıldırması da malum olan bir adettir. 

Yazılı kaynaktan ziyade, bu gibi bilgiler şifahi olarak elimize geçmiştir.