Hz. Peygamber mi'racda iken cennet ve cehennemdekileri nasıl gördü?


Ehl-i sünnet inancına göre, mekân olarak cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve mevcutturlar. Ancak şu anda her ikisinde de insanlar yoktur. Kıyametin kopması ve herkesin hesabının görülmesinden sonra, her biri kendine münasip sakinlerine kavuşacaktır.

Peygamber Efendimiz (asm)'in mi'racda cennet ve cehennem ehillerini görmesi ise, -Allahu a’lem- Bunların gelecekteki hallerinin kendisine gösterilmesinden ibarettir. Çünkü Cenab-ı Hakk’ın her şeyi kuşatan bir ilmi vardır.