Üstad Hazretlerinin “Cübbe Meselesi”ni izah eder misiniz, şu anda cübbe kimde ve nerededir?


"Saniyen: O zamanda büyük âlimler, bana karşı üstadlık vaziyeti değil, ya rakip veyahut teslimiyet derecesine girdikleri için bana cübbe giydirecek ve üstadlık vaziyetini alacak kendilerine güvenenler bulunmadı. Ve evliya-yı azimeden dört beş zâtın vefat etmeleri cihetiyle, elli altı senedir icazetin zahir alâmeti olan cübbeyi giymek ve bir üstadın elini öpmek, üstadlığını kabul etmek hakkımı bugünlerde, yüz senelik bir mesafede Hazret-i Mevlânâ Zülcenâheyn Hâlid Ziyâeddin kendi cübbesini, o cübbeye sarılan bir sarıkla, pek garip bir tarzda bana giydirmek için gönderdiğini bazı emarelerle bana kanaat geldi. Ben de o mübarek ve yüz yaşında cübbeyi giyiyorum. Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükrediyorum. (Haşiye)

Haşiye: Bu mübarek emaneti Risale-i Nur talebelerinden ve ahiret hemşirelerimizden Âsiye namında bir muhterem hanımın eliyle aldım." (1) 

Üstad Ekim 1951'de cübbesi dahil bazı eşyalarını Urfa'ya göndermiş, kendisinin de sonra geleceğini söylemiştir. Bilindiği gibi Urfa'da vefat etmiştir. Mezkur cübbe merhum Abdülkadir Badıllı Ağabey'de bulunmakta idi ve Urfa'da müzede muhafaza edilmektedir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası.