Nur cemaatinin farklı meşrepleri arasında ortak bir meşveretin olması şart mıdır?


Risale-i Nur bir meslektir. İçinde bir çok meşrepler ve mizaçlar vardır. Bu yüzden her meşrebin kendine ait bir meşveret tarzı ve şekli oluşuyor. Bir meşrebin meşveret heyetini esas alıp diğerlerini esassız görmek, hem gerçekçi değil hem de Risale-i Nur'un yapısına uygun olmaz.

Ama bu meşreplerin umumi bir şekilde bir araya gelip büyük bir meşveret yapması güzel olur. Şayet böyle bir şey gerçekleşmiyor ise, bunu zamana bırakmak en güzelidir. Nasıl ki insanlar büyüdükçe gelişir ve olgunlaşır, aynı şekilde cemaatler de büyüdükçe, zamanla olgunlaşırlar. Bazı şeyler ancak olgunlaşınca zuhur eder. Hali hazırda bütün meşreplerin bir araya gelip ahenkli bir meşveret oluşturması zor görünüyor, ama ileride olmayacağı anlamına da gelmez.

Meşveret heyetleri belli bir meşrebin oluşumu olunca, burada alınan kararlar sadece kendi meşrebini bağlar. Diğer meşreplere teşmil etmek doğru olmaz. Zaten meşverette alınan kararlar dinin muhkem meseleleri olmadığı için, diğer meşrepte olanların ona uymaması günah olmaz. Lakin aynı meşrepte olanların meşveret kararlarına uyması gerekir, yoksa mesul olur.

Risale-i Nur adına ve onun gayreti ile hizmet eden her meşrebin ve cemaatin meşvereti, kendi cemaati açısından geçerli ve doğrudur. Diğer meşreptekilerin  bu meşverete yanlış ve esassız bakması doğru değildir. Risale-i Nur'un ihlas ve uhuvvet prensiplerine de uygun düşmez. Her meşveret kararları kendi meşrebi içinde saygın ve doğrudur.