Üstad Hazretlerinin, vefatından sonra yayınlanmasını istediği, fakat çeşitli mahkemeler tarafından beraati verilen mahrem risale hangisidir?


Üstadımızın "Vefatımdan sonra neşredilsin." dediği Risale hakkında, yine Risalelerden delil getirmek suretiyle şöyle cevap verilebilir:

1. Bu risale Beşinci Şua olabilir. Çünkü Üstadımız Kastamonu Lahikası'nda bu konu ile alakalı şöyle demektedir:

"Beşinci Şua, yirmi beş sene evvel mesâili yazılan, yalnız bir iki sahife tatbikat ilâve edilip Şualara giren Beşinci Şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda da bir hikmet var. Belki onlara, kendi mesleklerini bildirmek ve cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için fevkalâde iktidar haricinde bir kazâ-i İlâhidir, diye Cenâb-ı Hakkın hikmetine ve inâyetine ve hıfzına itimad edip merak etmeyiniz."(1)

2. Tesettür Risalesi olabilir. Çünkü On Dördüncü Şua'da bu konuda şöyle denilmiştir:

"Hem bir sene cezasını çektiğim ve mahrem tutulan ve zabıtnâmede kaydedildiği gibi odun yığınları altından çıkarılan Tesettür Risalesi bu sene yazılmış ve neşredilmiş gibi bizi itham etmek istiyor."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 90. Mektup.
(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.