"Kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş." cümlesini izah eder misiniz?


Üstad Hazretleri bu cümlesinde "Allah bu zamanda Kur’an’a ve imana hizmet vazifesini, ihsan ve ikram eseri olarak bize bahşetmiştir." diyor. Yani bir cihetle bizim bu iman ve Kur’an hizmetimiz, bu asrın tecdit ve müceddidlik vazifesini görüyor demektir. Zaten bütün çevreler Üstad Hazretlerini Müceddid, Nur hareketini de müceddidlik akımı olarak kabul etmektedirler.

İhsan etmiştir, ibaresinde ise Üstad Hazretlerinin tahdis-i nimet ettiğini, yani kendi benliğine herhangi bir hisse ve pay çıkarmadığına, bütün nimetlerin Allah tarafından ihsan ve ikram edildiğine bir gönderme ve hatırlatma vardır.

Ayrıca bizim de üzerimizde bir nimet varsa, aynı şekilde bu nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu bilmemiz gerekir, aksi takdirde ya gurur olur ya da nimeti inkar olur. Biz, ne üzerimizde tecelli eden nimeti kendimizden bilmeliyiz ne de nimetin vücudunu inkar etmeliyiz; orta yol olan nimetin Allah tarafından ihsan ve ikram edildiğini görüp, gurur ve inkar yerine şükretmeliyiz.

Üstad Hazretleri de mazhar olduğu Risale-i Nurlara ve bu büyük iman hizmetine böyle bakıyor, gurur ve inkar yerine şükrediyor.