İçtihat edenler için doğru ise iki, yanlış ise bir sevap vardır denmektedir? Hâlbuki içtihat eden kişi, hata yapmışsa bir sürü kişinin yanlış itikat ve ameline sebep olduğundan büyük bir mes’uliyet içine girmiş olmaz mı? Herkes içtihad edebilir mi?


Risale-i Nur'da normal bir ifadeymiş gibi görünen cümleler araştırıldığında, ya bir hadis veya bir ayet meali olduğu görülür. İşte burada da benzer bir durumla karşı karşıyayız.

Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır:

"Ve izahekemelhakim, fectehedesümmeesabefelehuecran ve izahekemefectehedesümmeağteefelehuecrun."

"Hakim içtihad edip karar verdiği zaman, eğer isabet ederse ona iki sevap vardır. Eğer içtihadında hata ederse, ona da bir sevap vardır." (1)

İçtihadla alâkalı bazı düsturlar:

1. Herkes içtihad edemez. İçtihad eden zatların belli bazı şartları haiz olmaları gerekmektedir.

2. İçtihad eden zatların Kur'an, Hadis ve Kıyas gibi fıkhî ölçülere muhalefet etmemeleri gerekir.

Dipnotlar:

(1) bk. Buhari, İ'tisam 21