Gece gündüz Risale-i Nur okuyan kardeşlerimizin, Üstad'a neden bu kadar taassubları var? Hâlbuki Risale'yi bu kadar okuyan birinin tassubu olmaması gerekmez mi? İfrat ve tefritten nasıl muhafaza olunabiliriz?


İfrat ve tefritten daima uzak durmalıyız. Kur'an'ın ve hadislerin ölçüsüyle hareket edince, kime ne kadar değer vermemiz gerektiğini imanın dürbünüyle keşfederiz. Aşırılıklardan muhafaza olunuruz. Risale-i Nur eserlerinden de tam istifade edenler bu tür vartalardan ve çukurlardan uzak kalır kanaatindeyiz. Bir kaç kişi bu şekilde aşırıya gitmiş ise, bu onların kendi hatası olarak telakki edilmeli. Bizim için su-i misal, misal olamaz. Binlerce on binlerce Nur talebesi Risale-i Nurları okuyor istifade ediyor. Âdeta insanlar arasında tabiri caiz ise "üsvetül hasene" "en güzel örnek" olmuş oluyor.

Bazısı kışırda kalır lübbe inemez, kendisini lübbe inmiş zanneder, hata eder. Bu yüzden bir hazinede silik bir para bulunsa o hazinenin değerini düşürmez. Bir bahçede çürük bir elma bulunsa o bahçe kıymetten düşmez. Bu yüzden insanların yapmış oldukları hataları ne cemaate, ne de Risale-i Nur'a teşmil etmemeliyiz.

Bu şekilde aşırılıklara gidenler Risale-i Nurların dışında başka şeylerle de meşgul oluyor olabilirler. Dikkat lazımdır. Hristyanların Hz. İsa (as)'ya, Şiilerin de Hz.Ali Efendimize (ra) olan tutumlarından ders almak gerektir.

Temennimiz şudur ki; Rabbimiz, zihnimizi ve ruhumuzu gıllu gıştan, yani odun yığınları hükmündeki şeylerle meşgul olmaktan uzak tutsun. Bu tür kardeşlerimize de istikamet verip aşırılıklardan muhafaza buyursun.