"Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktüle her vakit duâ etse, o halde, her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır.." kader-i ilahiye teslim olarak affetmek tavsiyesine göre izah?


"Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktüle her vakit duâ etse, o halde, her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel, birkaç dindar kardeşleri kazanır; kazâ ve kader-i İlâhîye teslim olup düşmanını affeder. Ve bilhassa, mâdem Risâle-i Nur dersini dinlemişler, elbette mâbeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya, hem maslahat ve istirahat-ı şahsiye ve umumiye, hem Nur dairesindeki uhuvvet iktizâ ediyor." (Sözler, On Üçüncü Söz)

Nurlarda “Kaderin her şeyi güzeldir.” buyrulur. Bütün âlemlerde hükmeden bu gerçeği çok dar bir dairede, meselâ insanın simasında tefekkür edelim. Yüzümüzdeki organların şekilleri, yerleri, büyüklükleri, görevleri, sayıları gibi bütün özellikleri İlahi takdir iledir. Yani, bu plan ve program tamamen İlahidir, insan iradesinin burada hiçbir müdahalesi olmamıştır, olamaz da.

Bu takdirin her ciheti güzeldir. Gözümüzün iki, burnumuzun bir tane olması güzeldir. Kulaklarımızın yan tarafta, ağzımızın ön kısımda yer alması güzeldir. Alt çenemizin hareketli, üst çenemizin sabit olması güzeldir. Yüzümüzdeki her organın şekli kendi görevine göre en güzel şekilde takdir edilmiştir.

Simamızdan verdiğimiz bu örneği bedenimizdeki bütün iç organlara da uygulayabiliriz, daha sonra bedenimizi kuşatan harici âleme geçer, İlahi takdirin bütün mahlukatta en mükemmel, en güzel şekilde icra edildiğini görürüz.

İnsanların işledikleri hatalarda, kusur o şahıslara ait ise de, bunlarda da netice itibariyle birçok gizli güzellikler bulunabilir. Mazide vuku bulan ve müdahale imkanımızın olmadığı olaylara da, “Kaderin her şeyi güzeldir.” hakikatinin ışığında bakmak, bizi birçok ruhi sıkıntılardan kurtarır.

Üstadımız güzelliği ikiye ayırır: Hüsn-i bizzat, hüsn-ü bilgayr. Birincisi zatında güzel, ikincisi ise neticeleri itibariyle güzel demektir. Sıhhat zatında güzel, hastalık ise neticeleri itibariyle güzeldir. Bu gibi olayları da bir nevi hastalık olarak görmek, onda hakkımızda hayırlı olacak güzel neticeler beklemek bizi “kaza ve kader-i ilahiye teslim olarak affetme” noktasına getirebilir. Aksi halde, ihtilaflar artar, düşmanlıklar alevlenir, cinayetler bir iken on olur, yüz olur...