Risale-i Nur'daki hadislerin sahihlik derecesi nedir, kaynaklarına ulaşılabiliyor mu? Risalelerdeki hadislerin Kütüb-ü Sitte'de geçmediği ifade ediliyor?..


Mucizat-ı Ahmediye'de geçen hadislerin senetlerini ve kaynaklarını hem Üstad Hazretleri bizzat kendi veriyor hem de o hadislerin kaynakları üzerinde müstakil çalışmalar mevcuttur, kitapçılardan temin edebilirsiniz.

Bu sahada en meşhur olan kaynak ise  Abdulkadir Badıllı Ağebey'in “Risale-i Nur'un Kudsi Kaynakları” adlı eser olup, Envar Neşriyat tarafından yayınlanmıştır. Ayrıca bu kaynakları takip ederek asıl hadis metinlerini de takip edebilirsiniz. Yani Buhari, Müslim, Tirmizi gibi hadis kaynaklarına bakılabilir.

"Nakli sahih" ifadesi hadisin senet kuvvetine işaret eden bir hadis terimidir. Yani o hadisler İslam alimlerince tahkik edilip onaylanmış sağlam haberler demektir. Bu hususta yüzlerce kaynak mevcuttur. Bu kaynaklara bakılır ise evham ve şüphe kalmaz inşallah.