KAYYÛM


Her şeyi ayakta tutan, varlıklarını devam ettiren.

Varlığı ve bekası kendi zatından olan.

Devam ve bekasında başkasına muhtaç olmayıp zatında kaim ve daim olan (Allah).