"Şu alemde mü'minin mü'mine en büyük yardımı dua iledir." cümlesini izah eder misiniz?


Dua derken, aklımıza sadece ağızla bir şeyler istemek gelir. Halbuki, dua hem fiilidir hem de kalidir.

Sıkıntıya düşmüş bir mümine, imkanımız varsa, önce fiili dua olan yardım yapılır ve ardından da dil ile dua edilir.

Çiftçinin tarlayı ekmesi fiili duadır; ayrıca bir bela gelmesin diye dua etmesi ise kali bir duadır. Böyle bakacak olursak, bu sözün çok doğru olduğunu anlarız. Ama sadece kali dua olarak algılarsak, eksik olur.