Yirmi Dördüncü Söz'de geçen secde ayetini bilmeden okuyanların ve secde etmeyenlerin durumu nedir; okuyan kişi de bilmiyor ve cemaate de bildirmiyorsa ne yapmak gerekir?


Kur'an'daki bir secde ayetini okuyan veya dinleyen Müslüman’ın yapması vacip olan secdeye "Tilavet secdesi" denir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor:

"Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar." (İnşikâk, 84/21).

Başkasının okuduğu Kur'an'ı dinlerken secde ayeti geçerse, şayet okuyan söylemezse dinleyen de secde ayeti okunduğunu bilmiyorsa, tilavet secdesi yapmamaktan dolayı mesul olmaz. Şayet okuyan biliyor, ama söylemiyor ise, mesuliyet ona aittir. Biliyor ve söylüyor ise, o zaman hem söyleyenin hem de dinleyenlerin secde etmesi gerekir.

Risale-i Nurlarda geçen secde ayetlerine de dikkat etmek gerekir.

Hanefilere göre, namaz dışında okunan secde ayetinden dolayı yapılacak secdenin zamanı belirsiz olup, geniş zaman içinde daha sonra yapılabilir. Ancak özürsüz olarak geciktirmek mekruhtur.

Fazladan tilavet secdesi yapmakta bir sakınca yoktur.