Risale'de, "Mesleğimiz tarikat değil hakikattir..." derken, sanki tarikat hakikat değilmiş gibi bir mana çıkıyor, nasıl anlamalıyız?


Buradaki "hakikat" tabirinden kastedilen mana, iman ve İslam meselelerinin açıklığa kavuşup tahkiki bir surette kabul edilmesi anlamındadır. Yani hakikat tabiri burada bir mesleğin özel tabiridir, yoksa insanların anladığı manada doğru ve hak olup karşısı yanlış ve batıl demek değildir. Tarikat bir meslek olup hakikat ise başka bir mesleğin ismidir. Meseleye bu şekilde bakmak gerekir.

Hakikat tabirinin diğer bir farklı manası da, maksada gitmede kullanılan metotların ihtilafına işarettir. Hakikat mesleği tarikat berzahına girmeden İslam ve iman hakikatlerin doğrudan tahkiki bir surette inkişaf ettirilmesi mesleğidir. Zira tarikatın terbiye ve seyir metotları hem uzun hem riskli hem de meşakkatlidir. Bu zaman ve zemin böyle bir tarz ve metoda müsait değildir. Bu zaman insanının riyazet ve çile gibi ağır terbiye metotları ile uzun bir seyrüseferden sonra hakikatlere ulaşması çok zordur.

Üstad Hazretleri bu manaya şöyle işaret ediyor:

"İ'lem eyyühe'l-aziz! Tevfik-i İlâhî refiki olan adam, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçebilir. Evet, Kur'ân'dan, hakikat-i tarikati, tarikatsiz feyiz suretiyle gördüm ve bir parça aldım. Ve keza, maksud-u bizzat olan ilimlere ulûm-u âliyeyi okumaksızın isâl edici bir yol buldum."

"Serîüsseyir olan bu zamanın evlâdına, kısa ve selâmet bir tarîki ihsan etmek rahmet-i hâkimenin şânındandır."(1)

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.