"Melaikelerin şu hizmetleri, cüz-i ihtiyarileriyle bir nevi kisbdir." ifadesini, meleklerin iradelerinin olup olmadığı veya mahiyeti konusunda bilgi verir misiniz?


Melekler, irade sahibi olup, iradelerini Allah'ın küllî iradesi istikametinde kullanan nurani mahluklardır.

Cenab-ı Hak tarafından onlara tevdi edilen vazifeleri, yine kendi iradeleri ile mükemmel ve eksiksiz yaparlar.