Üstad, İmam-ı Rabbanî'nin Mektubat'ını tefeül ederek açmış ve kendisinin adına bir mektup çıktığını söylemektedir. Üstadın dışında Bediüzzaman lakabı almış kimse yok mu? İmam-ı Rabbanî o zamandan Üstadımıza nasıl mektub gönderiyor?


İmam-ı Rabbanî Hazretleri bu mektublarla, Cenab-ı Hakk'ın izniyle ahir zamanda hizmet edecek kişi veya cemaate nasihat veriyor. Üstadımızın da ifade ettiği gibi, İmam-ı Rabbanî’nin zamanında da Bediüzzaman isminde bir zâtın bulunma ihtimali de vardır.

Fakat Üstadımızın tefeül için kitabı eline alıp, ilk açtığında "Mirza Bediüzzaman’a" tabirini görmesi, o zamana kadar Bediüzzaman ismiyle meşhur sadece Bediüzzaman'ı Hemedanî’den başka iştihar eden birinin olmaması ve bu zâtın İmam-ı Rabbanî'den farklı bir zamanda yaşaması, Üstadımızın babasının isminin Mirza olması ve doğrudan Üstadımızın da kendisine Üstad arama vaktine tevafuk etmesi gibi durumlardan dolayı, Üstadımız bu mektubları kendisine de hitab ettiği yolunda kanaat getirmesine vesile olmuştır.

Ek bilgi için tıklayınız:

- İmam-ı Rabbani Hazretlerinin "Mirza Bediüzzaman’a Mektup" dediği mektubu yayınlar mısınız?