Bediüzzaman Hazretlerinin, eski usul Arapça eğitim sistemi hakkında bir beyanatı var mı?


Üstad Hazretlerinin, Arapça'nın öğretilmesi konusunda teknik anlamda bir değerlendirmesi bulunmuyor. Üstad Hazretleri Arapça dilinden ziyade, eğitim hakkında görüşler ortaya koyuyor. Yani, fen ve din ilimlerinin beraber okutulduğu bir eğitim siteminin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Üstad Hazretleri bu projenin tasarımını ve muhtevasını ise şu şekilde beyan ediyor:

"İkincisi: Fünun-u cedideyi, ulûm-u medaris ile mezc ve derc; ve lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım kılmak."(1)

Yani, fen ilimleri ile medrese ilimlerinin beraber okutulduğu  ve yine orada  lisân-ı Arabî vâcip, Kürdî câiz, Türkî lâzım kılmak gerekir. Bu üç dilde tedrîsât yapılmalı, talebeler bu üç dilde ihtisas sâhibi olmalıdır. Din ilimlerinin dili olan Arapçanın yanında Kürtçeyi de serbest bırakın, devletin resmî dili olan Türkçe de öğrenilsin, diyerek ta o zamandan günümüze reçeteler sunmuştur.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.