"İnsan, seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur." İzah eder misiniz?


Kur’an bize iki şeyi kesin olarak bildirmektedir:

1. Hayrıyla şerriyle her şeyi yaratan Allah’tır. Allah’tan başka yaratıcı yoktur. Aksini düşünmek Kur’an’ın en temel prensibi olan “Tevhit” inancıyla bağdaşmaz.

2. İnsan, işlemiş olduğu seyyiatından ve şerlerden sorumludur.

İnsanda hayrı veya şerri seçme hürriyeti (cüz’i iradesi) vardır. Kul tercih ediyor, Allah yaratıyor. Gözü ve görmeyi yaratan Allah’tır, göz de görmek de güzeldir. Dolayısıyla görmenin yaratılışında şer yoktur. Fakat insan haram olan şeylere bakarsa -ki, bu bir şerdir- mesuliyet ona aittir. İnsan harama da baksa helale de baksa, görmeyi yaratan Allah’tır, ama tercihi yapan kendisidir. Üstad bunu; "...halk-ı şer, şer değil; belki kesb-i şer, şerdir."(1) diye ifade ediyor.

1) bk. Lem'alar, On Üçüncü Lem'a.