KESRET - VAHDET


Kesret: Atomlardan sistemlere, balıklardan meleklere kadar her şey!

Cenâb-ı Hak kesret içinde vahdetini gösteriyor. Beş parmak kesreti ifade eder, bunların tevhid edilmesiyle  bir   “el” ortaya çıkar.  

Sayısız yıldızlar gökyüzünde vahdete  ererken, yüz trilyona yakın hücre bedende birleşirler.

Örnekler artırılabilir.

Kesretleri vahdete erdiren Allah, bütün kesret âlemlerinin yegâne  Malik’i, Rabb’i, Hakim’i ve Hâlık’ıdır.