"Gençlik gidecek, sefehatta gitmişse hem dünyada hem ahirette binler bela ve elemler netice verdiğini ve öyle gençler ekseriyetle suistimal ile israfat ile gelen evhamlı hastalıklarla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapis..." izahı?


Hayatını ve gençliğini haram dairede geçiren birisi, hem maddi hem de manevi hastalıklara, sıkıntılara ve azaplara müptela olur.

Maddi noktadan nasıl içki içen birisinin ciğerleri hastalanır iflas eder ise, aynı şekilde günah ve haramlar da insanın manevi aza ve cihazlarını hastalandırıp zedelendirir.

Maddi hastalıkların belirtileri nasıl maddi ağrı ve sızılar ise, manevi hastalıkların belirtileri de psikolojik bunalımlar ve asabi hastalıklardır.

İşte Üstad Hazretleri burada insanların hastane, hapishane ve kabir azaplarına giriftar olmalarının sebepleri olarak haram ve günahları gösteriyor. İnsan gençliğini günah ve sefahatte sarf etmiş ise, neticesi ya hastane ya hapishane ya kabir azabı ya da manevi sıkıntılardan gelen dertler ile meyhanelere düşeceği kesindir.

Bu önermeyi ve hakikati doğrulamak için hastane, hapishane ve meyhaneleri incelemek yeterlidir. Günahlar içinde manevi bir cehennem saklı olduğu gibi, iman ve helaller içinde de manevi bir cennet saklıdır. Öyle ise hem dünyada hem ahirette mesut ve bahtiyar olmak istiyor isek, gençliğimizi ve hayatımızı iman ve helal dairede geçirelim.