"Çünkü esir maddesi, maddiyyunları boğduran zerrat maddesinden daha lâtif ve eski hükemanın saplandığı heyulâ fihristesinden daha kesif, ihtiyarsız, şuursuz, câmid bir maddedir." Esir ve heyula hakkında bilgi verir misiniz?


Esir: Bütün kâinatta bulunan ve her tarafı kaplamış olan latif madde. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına vasıtalık eden madde. Görülmeyen ve varlığı birçok ilim adamınca kabul edilen latif, rakik, elâstikiyeti hâiz seyyal madde.
 
Heyula, zihinde tasarlanan korkunç hayal. Gösteriş ve iriliği olduğu halde hiç bir te'siri ve değeri olmayan şey. Eski felsefede: Eşyanın aslı ve gerçek olan kısmı. Madde.