"Meşhur Hoca Nasreddin letâifi içinde, zekâtı, yani onda biri onundur asıl malı." Burada onda bir mi, kırkta bir mi?


"Şöhret zâlimedir. Şöhret bir müstebiddir; sahibine mal eder başkasının malını. Meşhur Hoca Nasreddin letâifi içinde, zekâtı, yani onda biri onundur asıl malı."

"Rüstem-i Sistanî onun hayal-i şânı, gâret etti bir asır mefâhir-i İran'ı. Gasb ve gâretle şişti o nâmdar hayali, hurâfâta karıştı, attı nev-i insanı." (1)

Lemaat'tan aldığımız yukarıdaki pasajda, onda biri ifadesi geçmektedir. Buradaki onda bir, öşür anlamında kullanılmıştır.(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemaat.

(2) bk. Muhakemat, Birinci Makale.