Üstad Hazretleri on beş günde Mecmûatü’l-Ahzab'ı hatmediyor. Makam olarak kendinden altta olan zatların duaları da var orada, hikmeti nedir? General, teğmenin duasını niye yapar?


Öncelikle şunu ifade edelim; "Mecmûatü'l-Ahzab"daki duaların sahipleri alel ekser kendi döneminin müceddid ve müçtehit kutuplarıdır. Ve o dualar çok etkili ve kabul görmüş dualardır. Dolayısı ile günümüzde Üstad tarafından yeniden gündeme getirilmeleri çok önemli ve güzel bir hizmettir.

İkincisi; hususi bazı durumlarda mercuh racihe tereccüh edebilir. Yani üstün alttan her konuda üstte olması diye bir kaide bulunmuyor. Bazen yüzbaşı generalden daha ziyade bir işte muvaffak olabilir.

Üçüncüsü; sahabeler ayet ve hadislerde belirtilen dualarla yetinmeyip kendilerine ait hususi dualar teşekkül ettirmişler. Çünkü Allah her kulunun hususi dili ile anılmak ve zikredilmek ister.

Ayet ve hadislerde belirtilen dualar bir kalıp bir modeldir, Müslümanlar bu modele bu kalıba bakarak kendine ait dualar geliştirebilirler.