"Meşhur Hebenneka gibi ahmaklaşan bir adam dahi Sâni-i Zülcelâlin inkârına gitmemek gerektir..." Hebenneka Kimdir?


Osmanlıca'da, ahmak olduğu halde kendini zeki sananlara "Hebenneka" denirdi. "Kendinden bile habersiz." anlamında "Hebenneka gibi" şeklinde bir deyim de vardı.

Aslında sözcük, çok eski çağlarda Doğu dünyasının aptallığıyla ünlü bir fıkra kahramanının adıydı. Benzetmek gibi olmasın; bizim Temel'e benzermiş

Hebenneka, Araplardan kaynaklanmış gibi görünse de aslında Batılıların Doğu dünyasını hicvetmek için kullandığı anonim bir addır.

Hebennak'dan birkaç fıkrayı aşağıya alıyoruz:

Bir hırsız Hebenneka'nın pabuçlarını çalmış, komşular görüp haber vermişler:
- Şu yana gidiyordu, ayakkabıların da elindeydi.
Hebenneka hemen ayaklarına bakmış:
- Çok şükür, ayaklarım yerinde.

Gece yarısı uyanan Hebenneka horoz taklidi yaparak ötmeye kalkışınca karısı sormuş:
- Ne yapıyorsun bu saatte?
- Sen uyumana bak, demiş, yarın çok işim var, sabah çabuk olsun diye Güneş'i kandırıyorum.

Devesi kaybolan Hebenneka sağa-sola haber salmış.
- Devemi bulana iki deve vereceğim.
- Üstüne bir deve daha kaybedeceksin, senin amacın ne, diyenlere:
- Kaybedilen bir şeyi yeniden bulmanın zevki... cevabını vermiş.

Hebenneka kaybolmamak için boynuna bir gerdanlık takmış. Uyurken kardeşi gerdanlığı alıp kendi boynuna geçirmiş.
Uyanınca şaşırmış:
-Kardeşim, demiş, sen ben olmuşsun anladım ama, acaba ben kimim?

Yetmiş yaşına geldiğinde, yaşını unutmaya başlayan Hebenneka hatırlamak için evinin önüne yetmiş fidan dikmiş. Ancak sulamayı unuttuğu için fidanlar kurumuş, karısı da kuru ot zannıyla hepsini kaldırmış.
Hebenneka bahçede hiç fidan olmadığını görünce:
- Hanım, demiş, çabuk bana bir beşik hazırla, galiba yeni doğdum.