"Bazı vakitte ince hilâl şeklinde Süreyya menziline girdiği vakit, hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini ve Süreyya bir salkım suretini gösterdiğinden, o yeşil semâ perdesi arkasında,.." İzahı?


Süreyya: Ülker (Pervin) yıldızı. Yedi (veya altı) yıldızlardır ki; ikişer ikişer karşılıklı dururlar ve Ayın geçtiği yerlere yakın görünürler. Gerdanlığa benzemesinden felekiyâtta (gök bilimi) "Ikd-ı Süreyya" tabir edilir.

Hilal: Yay şeklinde görülen her yeni aya ve her ayın üçüncü gecesine kadar aya hilâl denir. 26 ve 27 nci gecelerdeki aya da hilâl, onda sonrakileri kamer denir.

Ayın bu hilal şekli, hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalına benzetiliyor ve Süreyya yıldız takımı da bir hurma salkımını andırıyor. Ayın bu hilal hâliyle Süreyya yıldız takımının bu hurma salkım görünümü, arkalarında büyük bir ağacın olduğunu hayale getiriyor. Süreyya yıldız takımı o hayale görünen ağacın bir salkımı, hilal de kıvrılmış bir beyaz dalı gibi tasvir ediliyor.

Burada şüphesiz edebi bir betimleme ve tasvir söz konusudur. O hayali ve manevi ağaç, zarif ve nurani bir perdenin arkasında haşmeti ile dururken, hilal ve Süreyya yıldız takımı zarif ve nurani perdeyi yırtıp, maddi aleme sarkmışlar gibi duruyorlar. Diğer yıldızlar da o ağacın maddi alemde görünen meyveleri mesabesindedir.