Üstad Hazretleri neden "Yeni Said'in bu suale karşı cevabı sükûttur." diyor, izah eder misiniz?


Malum olduğu üzere “Yeni Said” dönemi, tamamen iman ve Kur’an hizmetine odaklanmış ve bu hizmet için çok büyük fedakarlıkla şahsi haklarından feragat edip, sabrı ve müspet hareketi esas almıştır. Yapılan büyük zulümlere karşı sabırla mukabele etmiştir. Bu sabır ve müspet hareketin en önemli sebebi iman ve Kur’an hizmetine zarar gelmemesi içindir.

 Şayet Üstad Hazretleri siyaset ve menfi harekete girmiş olsa idi, insanlar Risale-i Nurlardan ürküp kaçacaklardı. En azından iman hizmetine şüpheli ve mesafeli duracaklardı ki, bu da külli iman hizmeti açısından bir felakettir. Bu yüzden Üstad Hazretleri “Yeni Said” dediği dönemde, siyasete ve afaki konulara mümkün mertebe girmemiştir. Girdiği zamanda “Eski Said” kafası ile cevap vermiştir.

 “Yeni Said´in bu suale karşı cevabı sükûttur.” ifadesinde de bu ince noktaya işaret ediyor. Yani "Bizim asıl görevimiz, imanları tehlikede olan insanların imanını kurtarmaktır, dünyaya ve siyasete taalluk eden meseleler, bu büyük meselenin yanında basit ve önemsiz kalır." deniliyor.