Müslüman Dünyevi İşlere Çalışmayacak mı; Ömrünü Hep İbadet ile mi Geçirecek?


Namaz, oruç gibi  temel ibadetler, bir mümin  için istikametli bir hayatın mayasıdır, alt yapısıdır. Yoksa ibadet hayatı sadece bunlardan ibaret değildir.

Eşyaya mana-yı harfiyle yani Allah hesabına bakmak ibadet olduğu gibi Allah rızası için yapılan her faaliyet ve gayret de ibadettir. Bu nazarla bakılınca dünya ve ahiret ayırımı yapılmaz. Riya için kılınan bir namaza ahiret işi denmediği gibi, Allah rızası için fizik ve kimya çalışmak da dünya değildir.

Dördüncü Söz’de şöyle buyrulur:

“ Hem namaz kılanın diğer mübah, dünyevî amelleri güzel bir niyetle ibadet hükmünü alır.”

Allah'ın adını yüceltmek adına yapılan her şey ibadettir. Madem kuvvetin bir hakkı vardır. O kuvvetin İslam dünyası tarafından temsil edilmesi için gece gündüz demeden çalışılsa hepsi de ibadet olur.