Müslüman Dünyevi İşlere Çalışmayacak mı; Ömrünü Hep İbadet ile mi Geçirecek?


Allah rızası için yapılan her faaliyet ve gayret ibadettir. Bu nazarla bakılınca dünya ve ahiret ayırımı yapılmaz. Riya için kılınan bir namaza ahiret işi denmediği gibi, Allah rızası için kazma kürek sallamak, fizik, kimya çalışmak da dünya değildir.

Allah'ın adını yüceltmek adına yapılan her şey ibadettir. Madem kuvvetin bir hakkı vardır. O kuvvetin İslam dünyası tarafından temsil edilmesi için yirmi dört saat çalışılsa hepsi de ibadettir. İslam'ın şartları gibi ibadetler, bir müminin istikametli bir hayatın mayasıdır, alt yapısıdır.

Yoksa ibadet hayatı sadece bunlardan ibarettir, anlamına gelmemelidir. Efendimiz (a.sv)'in hayatını okurken, din ve dünya ayırımı diye bir şeyin olmadığını görüyoruz.

Mana-yı harfiyle eşya ve hadiselere bakmak ibadet olduğu halde, mana-yı ismiyle sabahtan akşama kadar bütün camileri gezip dolaşsak (turistlerin yaptıkları gibi) ibadet sayılmayacaktır...