"Kainatı elinde tutamayan, zerreyi halk edemez." Zerreninin tüm kainatla alakasını izah eder misiniz?


Kainatta her şeyin temel maddesi ve cevheri, "zerre" ile tabir edilen en küçük bir maddedir. Buna atom ya da atom altı parçacıklar da denilebilir. Günümüzün teknik imkanları böyle ifade ediyor. Yarın daha küçük bir madde bulunursa, o zaman cevher o madde kabul edilir. Bu o kadar önemli bir husus değildir. Biz burada zerre olarak atomu baz alırsak, bir atomun eşya içindeki konumu ve harekat tarzı bugün bilimsel olarak çok kapsamlı ve geniş bir şekilde izah ediliyor.

 Mesela, insan bedeninde çalışan atomların hareket planı, bedenin genel planı ile iç içedir. Yani bir atom hareket ederken, bütün bedenin genel plan ve dengesine uygun bir şekilde hareket ediyor. Şayet plansız ve gelişi güzel hareket etse, bütün bedenin sistemi ve dengesi çöker. Bu sebeple atom her adımında ve her hareketinde bedenin genel sistemine ve uyumuna uygun hareket etmek zorundadır.

Böyle bir hareketi yapabilmek için de ya atomun bütün bedeni bilir bir ilmi ve görür bir gözü var ve ona göre adım atıyor, demek lazımdır; ya da sonsuz ilim ve görme sahibi olan Allah’ın planı ve sevki ile hareket ediyor, demek gerekir. Atomun bütün bedeni ve bedenin kainat ile olan ilişki ve münasebetlerini bilmesi imkan dahilinde olmadığına göre, geriye ikinci şık olan Allah’ın sevki ve planı ile hareket ediyor, demek kalıyor. 

Bilim, atomun ne denli mükemmel bir plan ve denge üzerine hareket ettiğini ve bu hareketinde bütün beden ve kainat ile olan ince münasebet ve ilişkilerini biliyormuş gibi hareket içinde olduğunu kati olarak ortaya koyuyor. Yani bir zerrenin küçük bir adımı ve hareketi ile kainatın genel sistemi arasında muazzam bir denge ve ilişki söz konusudur. Bir zerreye adım attırmanın bedeli, bütün kainatı avucunun içinde tutmak ve kontrol etmekle mümkündür.

 Kainat ve içindeki unsurların arasındaki mükemmel yardımlaşma, dayanışma, cevaplaşma, kucaklaşma gibi faktörler, kainat ile bir parçası hükmünde olan "zerre" arasında müthiş bir sistem birliğini gerektiriyor. Nasıl ki, insan bedeninde bir aza kanser olduğu zaman, bedeni öldürüyor ise, aynı şekilde, kainat bedeninde çalışan bir zerre de, kanser gibi, sistemden huruç etse, kainatın genel dengesine zarar verir, hatta zincirleme bütün kainatın yok olmasına sebebiyet verebilir.

Öyle ise bir zerre adım atarken, bütün kainatın genel ahvalinden ve sisteminden haberdar olması gerekir. Ya da bütün kainatı bilen ve gören bir zatın emri ve sevki ile hareket etmesi iktiza eder. Birinci fikrin batıllılığı aşikar, ikinci fikrin de aklın ve ilmin gereği olduğu zahirdir...