Risale-i Nur'un çok yerinde "Nurları yazmanın önemi" vurgulanıyor. Kur'an hattı bilenlerin yazması mı gerekiyor, evet ise neden?


Risaleler başta tümüyle Hatt-ı Kur'anla yazıldı. Ama daha sonra, daha geniş kitlelerin yararlanabilmesi için Latin harfleriyle basımı yapıldı.

Risalelerin önemli bir görevi Hatt-ı Kur'anı muhafazadır. Kur'an yazısı ve üslubunun korunması adına önemli bir hizmettir.

Herkese ısrarla "yazınız" demek yanlış olduğu gibi, "Hatt-ı Kur'anla yazmak dönemi geçmiştir", demek de o kadar yanlıştır.

Osmanlıca gibi bir dilin muhafazasını netice veren bir gayreti yanlış göremeyiz. Böyle zengin bir dil, geçmişimizi muhafaza eden bir mahfaza gibidir. Bu mahfazayı korumak adına yapılan bir faaliyeti takdirle karşılamak icab eder.

"Risaleler mutlaka Hatt-ı Kur'anla yazılmalı, aksi takdirde onlar risale değildir. Ve Latince yazanlar Nur Talebesi olamazlar." gibi bir durum ve tavır da, ancak ve ancak tassub eseri olabilir. Böyle bir yaklaşım, vesileyi gayeden daha üstün tutma ve gayeyi vesileye feda etmek gibi bir yanlışı netice verir.