On Beşinci Şua'nın Dokuzuncu Şehadeti'nde, Büyük evliya diye birisinden bahsediyor; bunu nasıl anlamamız lazım? Ayrıca bu evliya Hz. Ali'den daha yüksek bir makamda mıdır? Oradaki silsile bir mertebe silsilesi midir?


On Beşinci Şua'nın Dokuzuncu Şehadeti'ndeki "büyük evliya" ifadesi bir zattan ve şahıstan ziyade, bir vasıf ve sıfatla ilgilidir. Çünkü onu izah eden Altıncı Şua İkinci Sual'deki tahiyyatta geçen âl-i Muhammed (a.s.m.) ve âl-i İbrahim (a.s.) arasındaki farkta bu mevzu sarahaten anlatılıyor. Şöyle ki;

İbrahim (a.s.)’ın âli enbiyadır, Muhammed (a.s.m)’ın âli ise evliyadır.

Dolayısıyla Peygamber Efendimiz (asm)'in nesli genel olarak evliya mertebesinde ve vasfında izah edilmiş ve o makamda devam edeceklerdir. Evliya genel bir tabir olarak âl-i Muhammed (a.s.m)’ın vasfıdır. Bu vasfın içerisine Hz Hasan (r.a) ve Hüseyin (r.a)’ın neslinden gelen bütün hakikat pirleri, şahları ve kutupları girer.

Demek ki "büyük evliya" tabiri Resul-ü Kibriya (asm)'nın sülbünden gelen vazifeli büyük insanlar anlamınadır.