MÂCİD


Zatı mukaddes, şanı yüce, ihsanı bol olan.